دعوت به همکاری

همکاری با ما

مؤسسه فرهنگی آموزشی پیشرو همیشه به دنبال دعوت به همکاری از افراد و اشخاص با تخصص و با تجربه است. افرادی که دارای تجربه، تخصص و سابقه شغلی و تحصیلی مرتبط با دوره های آموزشی ما هستند و از دانش خوبی در این زمینه برخوردارند، می‌توانند نسبت به ارسال درخواست همکاری با مؤسسه ما اقدام کنند.

در صورت تمایل به همکاری آموزشی، تدریس و ارائه آموزش در مؤسسه فرهنگی آموزشی پیشرو به لینک زیر مراجه کنید.

0